Belgrade Jazz Festival

Silard Mezei septet

Sa tridesetak objavljenih albuma (uglavnom za inostrane izdavače!) i preko 200 kompozicija, Silard Mezei jedan je od najproduktivnijih umetnika u Srbiji danas. Svira violu, violinu, kontrabas, i razne folklorne instrumente. Bavi se novom improvizovanom muzikom i džezom, sa posebnim zanimanjem za sprege improvizacije i kompozicije, inspirišući se i narodnom tradicijom. Stalni je saradnik koreografa Jožefa Nađa. Album septeta prošle godine je izdao poljski Not Two Records.