Belgrade Jazz Festival

Antonio Serano Kvintet Flame&Co

Antonio Serano, učenik slavnog Lerija Adlera, danas je jedan od najvirtuoznijih svetskih svirača hromatske usne harmonike sa interesovanjima u različitim muzičkim svetovima, od klasike, preko džeza, bluza, tanga i flamenka, do filmske muzike (dela Pedra Almodovara). Kao član poslednje postave legendarnog Paka de Lusije, postao je i pionir uvođenja usne harmonike u flamenko, a taj aspekt njegovog rada predstavlja i u Beogradu, u kvartetu adekvatnog naziva – Flame&Co.